Anna Droben

Communications Business Partner
Tetra Pak

Anna Droben är Communications Business Partner på Tetra Pak, fokus ligger idag på strategisk internkommunikation för 26 000 anställda, men med sig på erfarenhetskontot har Anna över 20 år inom kommunikation och marketing. Innan Tetra Pak spenderade hon 10 år inom energisektorn (E:ON). Förändringskommunikation ligger varmt om hjärtat och att jobba med ledarskapet, inte minst har detta ställts på sin spets under pandemin då Tetra Pak, liksom alla företag, sett en fast-forward i sättet att hantera och utveckla internkommunikationen. Favorituttrycket ”att vara pragmastisk” fick en ännu tydligare innebörd. Anna kommer att berätta om Tetra Paks strategiska arbete med internkommunikation globalt och ge exempel på hur de jobbat för att skapa engagemang och mening under pandemin, samt även reflektera över kommunikatörens roll nu och framåt.Anna är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2021
15 april 2021

10:30
Den kommunikativa organisationen – vad krävs av chefer, medarbetarna och kommunikationen i dagens moderna organisationer?
  • Så arbetar vi strategiskt för en hållbar intern kommunikationsutveckling
  • Ledarskap och medarbetarskap i en digital och flexibel arbetsmiljö – så skapas motivation och resultat genom god intern kommunikation
  • Kommunikatörens roll i utvecklingen av framtidens kommunikativa organisation