Anna Ekegren

Product Manager
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har medverkat i pilotverksamheten för att utveckla tjänsten Säker Digital Kommunikation (SDK) . Sedan januari 2023 har tjänsten varit i bruk i kommunikationen med andra myndigheter, kommuner och regioner.Anna är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

11:50
Hur Säker Digital Kommunikation (SDK) sparar tid och ökar säkerheten med kända mottagare av information
  •  Vilka behov finns av säker kommunikation på Arbetsförmedlingen?
  • Så har vi implementerat infört Säker Digital Kommunikation (SDK) i organisationen – utmaningar och erfarenhet från införandet
  • Hur säker kommunikation förändrar sättet medarbetare kommunicerar med andra myndigheter, kommuner och regioner
  • Hur har det nya sättet att kommunicera underlättat för medarbetare att följa GDPR och andra regelverk?