Anna Ellingsen

Arkitekt
Cedervall arkitekter

Anna Ellingsen arbetar som praktiserande arkitekt hos Cedervall arkitekter i roller som processledare, handläggande och uppdragsansvarig arkitekt. Hon har ett brinnande intresse för fysik lärmiljö, i synnerhet för att öka tillgängligheten i skolan för elever med särskilda behov. Anna har skrivit och föreläst i ämnet samt deltagit som specialist under projekteringsskedet i flertalet projekt. Hon arbetar med skolbyggnadsprojekt genom samtliga skeden, ofta med fokus på verksamhetsfrågor i dialog med verksamhet, elever och kund. Anna har även ett stort engagemang för skolbyggnadens utveckling, bland annat genom sitt förtroendeuppdrag i Skolhusgruppen.Anna är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
24 april

16:00
NPF-anpassning av skolans miljöer vid ny- eller ombyggnation – exempel matsalar – så skapas en lugn och trygg miljö för alla
  • Därför är NPF anpassning av skolans miljöer bra för alla elever
  • Hur kan man förstå NPF och kopplingen till den fysiska miljön?
  • Lokal och pedagogik i samverkan – vad är det?
  • Hur kan man tänka kring ljudbilden, det visuella och orienterbarheten?
  • NPF-anpassning av befintliga skolmatsalar i Tyresö kommun – rummen, inredning, förflyttningsflöden, skyltning, ventilation, färgsättning, bullerdämpning