Anna Enander

Biträdande enhetschef
Kontaktcenter Eskilstuna Kommun

Anna driver kommunens kontaktcenter, Eskilstuna Direkt, dit alla kan vända sig för att få svar på frågor och uträtta ärenden i kommunen. Eftersom samtliga kommunens förvaltningar använder Eskilstuna Direkt är det viktiga att driva kvalitetsfrågor och ständigt förbättra kundupplevelsen. För att kunna prioritera de områden som förbättrar kundupplevelsen mest använder Anna mätverktyg som identifierar de kritiska områdena för resultat och förbättringar.Anna är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 2

08:40
Att mäta och följa upp medborgarservice – så skapas underlag för en positiv kundupplevelse och för ständiga förbättringar
  • Var, när och hur skapar vi ett värde för våra medborgare och när gör vi det inte?
  • Hur du sätter resultatmål för kontaktcenter istället för kostnadsbudget
  • Hur skapas hållbara strukturer för uppföljning som säkerställer kvalitet och utveckling?
  • Hur kan du undanröja systemfel och förbättra förutsättningarna för dina medarbetare?