Anna Eriksson

Generaldirektör
DIGG, Myndigheten för digital förvaltning

Sedan 1 september 2018 är Anna generaldirektör för DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Innan det arbetade hon i drygt 10 år med utveckling och digitalisering inom offentlig sektor som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. Anna har lång erfarenhet av samverkan i arbetsgrupperna e-Samverkansprogrammet och E-delegationen. Innan Lantmäteriet arbetade Anna under 20 år med utveckling och IT inom privat sektor i olika roller på företag som t ex Tele2 och ICA.Anna är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
28 april

14:30
Att leda den digitala verksamhetsutvecklingen för en enklare, öppnare och effektivare förvaltning
  • Hur kan offentlig sektor bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter och vilken roll har DIGG i digitaliseringen av Sverige?
  • Vad ställer digitaliseringen för krav på ledarskap och organisation? – Om samverkans roll för att lyckas och varför digitalisering är en lagsport
  • Hur säkerställer vi att utvecklingen ger effekt och nytta och är ändamålsenlig för verksamheten och användaren?
  • Hur kan vi främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda AI?
  • Digitalt ledarskap och kultur – så lyckas du skapa balans, engagemang och resultat i digitaliseringsarbetet