Anna Eva Hallin

Logoped och Ph.D.
Karolinska Instituet och
grundare Språkforskning.se


Anna Eva är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

10:30
Språklig tillgänglighet i klassrummet – hälsofrämjande arbete som ger alla elever möjlighet till lärande och utveckling
  •  Vad måste vi veta för att skapa språkliga möjligheter i klassrummet i alla åldrar?
  • Teorier om DLD som visar vägen till ökad språklig tillgänglighet
  • Verktyg och arbetssätt för att främja inlärning och tillgänglighet
  • Hur kan vi bygga starkare kunskapsnätverk hos elever med och utan DLD?