Anna Eva Hallin

Biträdande lektor
Karolinska Instituet och grundare Språkforskning.se

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped med en Ph.D. i logopedi från New York University. Hon postdoktorerar på Karolinska Institutet på Enheten för logopedi, och har sin kliniska tjänst på Röstkonsultens logopedmottagningar i Stockholm. Anna Evas inriktning i kliniskt arbete, undervisning och forskning är språk-, läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdomar, med fokus på språkstörning i skolåldern. Därutöver driver hon portalen Språkforskning.se där hon bloggar för att sprida kunskap inom området, och hon har skrivit boken ”Förstå och arbeta med språkstörning” (Natur & Kultur, 2019).Anna Eva är med som talare på konferensen Språkstörning, språklig tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt

10:10
Språkstörning i skolåldern – senaste forskningen om språkstörning i olika åldrar
  • Vad är språkstörning och hur vanligt är det?
  • Hur kan språkstörning se ut i grundskolan och vad ska man som lärare vara uppmärksam på?
  • Språkstörning och skillnader mot neuropsykiatriska funktonsnedsättningar samt dyslexi
  • Vilka konsekvenser får språkstörning i och utanför klassrummet?
  • Språklig sårbarhet och språklig tillgänglighet: viktiga begrepp för alla

Språklig tillgänglighet i klassrummet – hälsofrämjande arbete som ger alla elever möjlighet till lärande och utveckling

  • Vad måste vi veta för att skapa språkliga möjligheter i klassrummet?
  • Språkliga förutsättningar hos elever med språkstörning och skolans språkliga krav
  • Forskning och evidens kring insatser i det språkliga tillgängliga klassrummet i olika årskurser