Anna Eva Hallin

Logoped och Ph.D.
Karolinska Instituet och
grundare Språkforskning.se

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped med en Ph.D. i logopedi från New York University och numera biträdande lektor vid Karolinska Institutet på Enheten för logopedi. Anna Evas inriktning i kliniskt arbete, undervisning och forskning är språk-, läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdomar, med fokus på språkstörning i skolåldern. Därutöver driver hon portalen Språkforskning.se där hon bloggar för att sprida kunskap inom området, och hon har skrivit boken ”Förstå och arbeta med språkstörning” (Natur & Kultur, 2019). Hon mottog även Tal och Språkpriset 2021 för sitt engagemang att sprida forskningsbaserad kunskap om språk och språkstörning och översätta den till praktiken i klassrummet.Anna Eva är med som talare på konferensen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i skolan

09:15
Språkstörning/DLD i skolåldern – senaste forskningen om DLD i olika åldrar
  • Vad är språkstörning (Developmental Language Disorder/DLD) och hur vanligt är det?
  • Språkliga förutsättningar hos elever med DLD och skolans språkliga krav
  • Hur kan DLD se ut i grundskolan och vad ska man som lärare vara uppmärksam på?
  • DLD och skillnader mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dyslexi
  • Vilka konsekvenser får DLD i och utanför klassrummet?
  • Språklig sårbarhet och språklig tillgänglighet: viktiga begrepp för alla