Anna Fjellner

Presschef
Region Skåne


Anna är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
25 november

13:15
Så utvecklade vi kreativ och lättillgängligt digital kommunikation med konsekventa budskap anpassat efter målgruppen för maximal spridning
  • Så strukturerade vi vår press- och mediehantering för att framgångsrikt nå ut i det föränderliga medielandskapet under pandemin
  • Så organiserade vi våra kommunikationsinsatser för att skapa engagemang bland medborgarna för ett fungerande och säkrare samhälle
  • Hur kommunicera externt för att påverka beteenden hos invånarna?