Anna Fors

Senior digital strateg
Försäkringskassan

Anna Fors driver frågor om digitala tjänster och digital transformation på Försäkringskassan. Agila metoder för utveckling och leverans av tjänster är ett viktigt fokusområde för henne. Samtidigt är informationssäkerhet vid utveckling av nya tjänster ett område som Anna ständigt återkommer till i sitt arbete.Anna är med som talare på konferensen Digitalisering och digital transformation i offentlig sektor 2022
27 april 2022

14:20
Så kan gemensamma utvecklingsprocesser och plattformar effektivisera digitaliseringen hos myndigheter
  • Hur kan beslut och införande av digitala tjänster underlättas av samarbeten mellan myndigheter?
  • Hur kan den digitala transformationen flyttas framåt med hänsyn till sekretess för data och andra juridiska ramverk?
  • Vilka tjänster kan utvecklas effektivare genom samarbeten mellan myndigheter?