Anna Gathu

Arkitekt
Cedervall arkitekter

Anna Gathu är inredningsarkitekt och teamledare på Cedervall arkitekter. Hon är specialist på att utveckla offentliga rum och gör magi av det oomhändertagna. Anna angriper komplexa publika miljöer med ett multidisciplinärt, disciplinöverskridande angreppssätt där individen, berättandet och lärandet står i centrum och ligger henne varmt om hjärtat. Att skapa goda varierade lärmiljöer som omfamnar individens behov inte står i motsättning till ekonomiska, funktionella och tekniska krav. Under detta anförande exemplifierar Anna detta med matsalen som ett exempel på en läromiljö som med ett tidigt brett angreppssätt skulle kunna vara så mycket mer, än just en matsal.Anna är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
24 april

16:00
NPF-anpassning av skolans miljöer vid ny- eller ombyggnation – exempel matsalar – så skapas en lugn och trygg miljö för alla
  • Därför är NPF anpassning av skolans miljöer bra för alla elever
  • Hur kan man förstå NPF och kopplingen till den fysiska miljön?
  • Lokal och pedagogik i samverkan – vad är det?
  • Hur kan man tänka kring ljudbilden, det visuella och orienterbarheten?
  • NPF-anpassning av befintliga skolmatsalar i Tyresö kommun – rummen, inredning, förflyttningsflöden, skyltning, ventilation, färgsättning, bullerdämpning