Anna Gemzell

Utvecklingsstrateg
Umeå kommun

Anna är utvecklingsstrateg med fokus på klimatomställning av resor och transporter i staden, allt från att främja invånarnas hållbara val, via infrastruktur och drivmedel till planeringsförutsättningar och innovation. Bland annat samordnar hon Umeå arbete med att utveckla arbetssätt för hållbar mobilitet såsom mobilitetsnorm och mobilitetslösningar i stadsdelar.Anna är med som talare på konferensen Framtidens mobilitet 2021
28 oktober

09:10
Människans beteendeförändring och den hållbara staden – så skapar vi mobilitet utifrån människans och stadens behov
  • Hur kan lärdomar från projekt tas till vara för uppväxling och nyttiggörande?
  • Hur kan beteendepåverkande insatser lära oss om hur vi bör bygga staden? Varför är social hållbarhet viktigt för att klara klimatmålen?