Anna Gissler

VD
Invest Stockholm

Stockholm Business Region med sina två dotterbolag Visit Stockholm och Invest Stockholm är en del av Stockholms stad och ansvarar för att attrahera företag, investerare och människor till Stockholm. Inom arbetet med att attrahera internationella företag så sker arbetet utifrån partnerskapet Stockholm Business Alliance med 55 kommuner. Under denna föreläsning delar Anna Gissler med sig om hur Stockholm Business Region arbetar för att locka till sig stora internationella etableringar.Anna är med som talare på konferensen Framtidens attraktiva näringslivskommun
Dag 2

13:15
Så attraherar du nya etableringar i din kommun
  • Vad är de avgörande faktorerna när det gäller att attrahera internationella företag att etablera sig i Stockholmsregionen?
  • Så kan du arbeta för att öka dina möjligheter att attrahera nya etableringar i din kommun