Anna Grieves

VD
Savvy Design Collaborative

Anna Grieves har 20 års erfarenhet av att arbeta med design- och användardrivna förändringsprocesser i organisationer. Hon har sin bakgrund i Transformator Design, ett konsultföretag som tidigt satte kartan för kunddriven tjänste- och organisationsutveckling i Sverige. Anna har samarbetat med flera aktörer inom offentlig sektor så som Arbetsförmedlingen, SCB, Kronofogden och Systembolaget. Idag driver Anna design och förändringskonsultföretaget Savvy Design Collaborative.Anna är med som moderator på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023