Anna Hassel

Arkitekt
Lokale og Anlaegsfonden

Anna är arkitekt på Lokale og Anlaegsfonden med över 20 års erfarenhet av projektledning och dialogprocesser kopplat till utveckling av skolmiljöer, idrottsmiljöer och byggnation av kommunala fastigheter. Anna har erfarenhet både från den privata och kommunala sektorn samt från fondsvärlden. På Lokale og Anlaegsfonden arbetar man framtidens fritidsanläggningar och mötesplatser och där Anna är en del av ”Kulturteamet” med fokus på nytänkande, inkluderande kulturprojekt med individen i centrum. Hon har varit ansvarig för utveckling och realisering av projektet ”Skolan 24/7 – ramar för en aktiv skola”. I projektet har Lokale og Anlaegsfonden samarbetat med Realdania och Danmarks Idraetsforbund för att skapa aktivitetsmöjligheter i skolmiljöer som främjar fysisk aktivitet såväl under som efter skoldagen.Anna är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

14:10
En skola som är mer än en skola – så utvecklar du lokalerna i syfte att skapa nya möjligheter för fysisk aktivitet och kultur- och fritid
  • Skola 24/7 – hur nyttjar du skolmiljöerna bättre för att främja fysisk aktivitet samt få in fritidsaktiviteter även efter skoltid?
  • Hur utformar du inne- och utemiljöer som främjar rörlighet och fysisk- och motorisk utveckling?
  • Hur får du in såväl idrotts- som kulturaktiviteter i skolans miljöer?
  • Lärdomar från projektet ”Skolen 24/7 – rammer for en aktiv skole”