Anna Hedström

Projektledare
Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun gjorde i början av 2010-talet en genomlysning av gruppbostäder i kommunen. Detta mynnade ut i en plan för ersättning av icke fullvärdiga boenden och behov av ökad kapacitet under en kommande tioårsperiod. Fem nya gruppbostäder har byggts av kommunen. Anna har varit med sedan starten av uppdraget och delar nu med sig av denna resa och resultatet.Anna är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
28 april

13:00
Så har Upplands Väsby kommun tagit ett helhetsgrepp kring nya LSS-bostäder
  • Så utvecklade vi ett koncept för LSS-bostäder som är hållbara över tid
  • Genomförda projekt enligt konceptet
  • Framtidsspaning – vad gjorde vi bra och vad tar vi med oss till kommande projekt?