Anna Heide

Affärsutvecklingschef
Fastighets AB Trianon

Anna har en viktig roll när det gäller att utveckla bolaget vidare inom socialt hållbarhetsarbete och utvecklingsarbete i den nyförvärvade fastigheten Entré samt i de framtida utvecklingsprojekten i bland annat Rosengård och Sege Park. Anna Heide kommer närmast från kommunala MKB i Malmö, där hon var CSR-chef. Innan dess har hon bland annat jobbat som fastighetschef på MKB och som ansvarig för ett nationellt integrationsprojekt för allmännyttan i Sverige vid SABO.Anna är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 2

14:35
Så bidrar fastighetsutveckling till ett socialt hållbart Malmö
  • Nya upplåtelseformer som bidrar till att öka den sociala hållbarheten
  • Så skulle kalkylen kunna se ut med social obligation som täcker kontantinsatsen
  • Hur påverkar blandningen av upplåtelseformerna möjligheten att göra bostadskarriär?