Anna Jonasson

Arkitekt
ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter har uppmärksammats för sin utformning av Vågdalens förskola i Stockholm som blivit nominerade till ”Årets förskolebyggnation 2020”. Under detta digitala samtal kommer du att få lyssna till erfarenheter av planering, gestaltning och uppförande av förskolan. En förskola där man har lyckats skapa något mycket bra trots begränsade resurser.Digitalt bonusmaterial med Anna på konferensen

Framtidens lärmiljöer i förskolan - lyssna till inspirerande erfarenheter av planering och uppförande av ny förskolebyggnad
  • Vågdalens förskola – så har vi lyckats skapa något mycket bra trots begränsade förutsättningar
  • Att utforma inspirerande lärmiljöer utifrån ett tydligt barnperspektiv och där lokalen stöttar verksamheten
  • Så har vi hanterat utmaningen med att förskolan är belägen i ett flerbostadshus och format ett attraktivt förskolehus med identitet
  • Utemiljöer i förskolan i förtätad stadsmiljö – att skapa kvalitativa lek- och lärmiljöer på begränsad yta
  • Ta del av verksamhetens erfarenheter av förskolemiljöerna under förskolans första år i drift