Anna-Karin Jonsson

Head of Group Physical &
Personnel Security
SEB

Anna-Karin Jonsson driver enheten som på koncernnivå ansvarar för kravställning, uppföljning och rådgivning inom Fysisk säkerhet, Person- och personalsäkerhet, Eventsäkerhet, Resesäkerhet och bakgrundskontroll. Incidenthantering och krisledningsstöd inom ansvarsområdena. Anna-Karin har ett engagerat, professionellt o inkluderande ledarskap med fokus på att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Systematiskt analysbaserat säkerhetsarbete förenat med kommunikation, öppenhet och integritet är vägledande. Anna-Karin har stor erfarenhet av säkerhetsarbete, krishantering och kriskommunikation i såväl myndighet, organisation som finanssektorn.Anna-Karin är med som talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

11:00
Hur du skapar en säkerhetskultur som bygger på awareness i hela organisationen
  • Så utvecklar du en god säkerhetskultur och awareness om risker i verksamheten
  • Vikten av att inte flytta sårbarheter
  • Varför det är viktigt med tillit och öppenhet för en effektiv rapportering av incidenter
  • Hur bygger man en robust säkerhetskultur?
  • Vilken kompetens om informationssäkerhet krävs hos medarbetare i organisationen?