Anna-Karin Moden

Chef Kommunikationsenheten
Röda Korset

Anna-Karin är chef på kommunikationsenheten på Röda Korset sedan tre år tillbaka. Dessförinnan kommer hon från organisationer som UNHCR och Läkare Utan Gränser även där i ledande kommunikationsroller. Under detta anförande berättar Anna-Karin om hur den interna kommunikationen fungerar i en ideell organisation där utmaningar och möjligheter skiljer sig jämfört med många andra verksamheter.Anna-Karin är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 2

10:00
Hur kan vi nå varandra inom organisationen och nå ut bättre i samhället – vägen mot en intern kommunikation som kan stötta frivilligt engagemang
  • Hur rustar vi för att möta framtidens krav när det gäller frivilligt engagemang?
  • Effektiva och tillgängliga kontaktvägar för att nå ut och engagera ideella
  • Så har vi förändrat organisationens struktur och kommunikation i och med Corona krisen