Anna Klockar

Leg. lärare och skolutvecklare
Skolbyrån

Anna och Mia är legitimerade lärare, och arbetar som speciallärare på gymnasiet och i resursskola. Tillsammans driver de Skolbyrån, en idédriven byrå som bygger hållbara organisationer tillsammans med ledare och personal inom skola och utbildning.Anna är med som moderator och talare på konferensen Framtidens särskola 2022
25 januari

16:15
Kommunikation, relation och utveckling i framtidens särskola
  • Kommunikation – det är hur vi säger det som spelar roll
  • Hur skapar du trygghet för eleven genom tydlighet och struktur?
  • Så bygger du på elevens styrkor och kommer längre – ta del av framgångsrika strategier
  • Betydelsen av att vara personlig men inte privat för relationsskapande kommunikation – så lyckas du både i och utanför klassrummet
  • Socialt lärande, samspel och utveckling i framtidens särskola