Anna Lindin

Enhetschef förvaltarenheten
Enköpings kommun

Enköping – Sveriges närmaste stad. I Enköpings kommun är avstånden korta mellan människor och till det som är viktigt i livet; vardagsliv, familj, vänner och upplevelser. Närheten ger dig mer tid och möjlighet att fylla din tillvaro med det du önskar. Närheten är vår mest betydande tillgång. Här finns geografisk närhet inom kommunen, till våra grannkommuner och till omvärlden. Det finns också en närhet mellan människorna som bor här. Den bidrar till ett samhälle där vi kan lita på varandra och öppna oss för andra människor och nya initiativ.Anna är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

13:15
Arbetsmetod för samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd vid upplevda inomhusmiljöproblem
  • Så ser vår process för upplevda inomhusmiljöproblem ut – fastighetsägare samt hyresgäst
  • Gränsdragningslista och ansvarsfördelning för god inomhusmiljö