Anna Malmquist

Projektledare
Uppsala kommun, Staben för fastighet

Anna är projektledare inom Uppsala kommuns stadshusprojekt. Under 2021 färdigställs kommunens nyrenoverade och utbyggda stadshus som ska rymma 1800 medarbetare som alla ska arbeta aktivitetsbaserat. Uppsala kommun påbörjade sin resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt genom en pilotyta som invigdes 2016. Sedan dess har Anna varit projektledare vid ytterligare tre ABW-införanden och resultaten är goda, produktiviteten och medarbetarnöjdheten har ökat.Anna är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
22 mars

11:40
ABW i kommunen – Uppsala kommuns framgångsfaktorer för att driva förändring mot nya flexibla arbetssätt
  • Bakgrund – vår väg mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt
  • Att driva förändringsarbete i en pandemi – utmaningar och lösningar
  • Hur förändrar vi ledarskapet och arbetssätten och inte bara den fysiska arbetsmiljön?
  • Uppföljning – hur blev det och vad har vi lärt oss
  • Kort summering – Uppsala kommuns främsta framgångsfaktorer för att hantera utmaningarna och tillvarata möjligheterna