Anna Marand

Projektutvecklingschef
Hemsö

Behovet av att arbeta på ett bra sätt i tidiga skeden och i samverkan hitta de nya och goda lösningarna på utformning av skollokaler har aldrig varit viktigare. Skollokalerna ska erbjuda goda pedagogiska miljöer och samtidigt vara effektiva och hållbara. Anna är projektutvecklingschef på Hemsö och har arbetat med utvecklingen av samhällsfastigheter i över 10 år. Under anförandet berättar Anna om goda erfarenheter av skollokalsutveckling. Hur framtidens skollokaler är utformade utifrån fokus på trygghet, inlärning, effektivitet och hållbarhet. Hon kommer också att ge goda exempel från skolprojekt som Hemsö utvecklat i samverkan med både privata och kommunala hyresgäster.Anna är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

11:30
Framtidens skol- och förskolelokaler – att förhålla sig till utmaningar och se möjligheter för att planera effektiva lokaler för alla barns och elevers bästa
  • Paradigmskiftet kring utformning av skollokaler – vi kan inte utforma skolor som vi alltid har gjort – att tänka nytt för att nå de olika målen
  • Hur ser framtidens skollokaler ut som ska erbjuda trygghet och en god pedagogisk miljö och samtidigt vara yteffektiva?
  • Hur kan vi tänka större när vi planerar och hitta balansen mellan budget, tidsram och behov?
  • Hur kan vi se möjligheterna trots tuffa förutsättningar och baserat på dialog ta fram lösningar som leder till ett bra slutresultat?
  • Fallstudier från tre uppförda skollokaler och presentation av dessa lokalers utformning