Anna Marand

Projektutvecklingschef
Hemsö

Behovet av fler boende för äldre är enormt, inom 10 år bedöms närmare 700 nya vård- och omsorgsboenden att behöva byggas. Hur kan kommunen ta hjälp av privata fastighetsägare för att tillgodose behovet? Vad gäller och hur arbeta i praktiken med upphandling av hyresavtal som inkluderar nybyggnation? Under anförandet delar Anna med sig av expertkunskaper och erfarenheter inom området. Anna är projektutvecklingschef på Hemsö och har arbetat med samhällsfastigheter i över 10 år. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden och är Sveriges största privata ägare av samhällsfastigheter.Anna är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2020
Dag 2

10:40
Hur kan kommuner handla upp boende för äldre via hyresavtal?
  • Hur säkerställa ett bra samarbete vid upphandling via hyresavtal?
  • Hur arbeta praktiskt med allt ifrån tidiga skeden till genomförande?
  • Hur hantera LOU?