Anna Marand

Projektutvecklingschef
Hemsö

Behovet av att arbeta på ett bra sätt i tidiga skeden och i samverkan hitta de nya och goda lösningarna på utformning av boendemiljöer för äldre har aldrig varit viktigare. Trygghetsbostäder och särskilda boenden för äldre ska erbjuda hälsofrämjande miljöer och samtidigt vara effektiva och hållbara. Anna är projektutvecklingschef på Hemsö och har arbetat med utvecklingen av samhällsfastigheter i över 10 år. Under anförandet berättar Anna om goda erfarenheter av utveckling av särskilda boenden. Hur framtidens boendemiljöer för äldre är utformade utifrån fokus på trygghet, delaktighet, effektivitet och hållbarhet.Anna är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2022

11:00
Framtidens boende för äldre – att förhålla sig till utmaningar och se möjligheter för att planera högkvalitativa boendemiljöer
  • Paradigmskiftet kring utformning av vård- och omsorgsboende – att tänka nytt för att nå de olika målen
  • Hur ser framtidens bostäder och särskilda boenden ut som ska erbjuda trygghet och delaktighet och samtidigt vara yteffektiva?
  • Hur kan vi tänka större när vi planerar och hitta balansen mellan budget, tidsram och behov?
  • Hur kan vi se möjligheterna trots tuffa förutsättningar och baserat på dialog ta fram lösningar som leder till ett bra slutresultat?
  • Fallstudier från två uppförda särskilda boenden och presentation av miljöernas utformning