Anna-Maria Andersson

Projektledare
SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi

Anna-Maria Andersson och Stina Nyman är projektledare för SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi. Under anförandet delar de med sig av erfarenheterna så här långt och konkret stöd för ditt fortsatta arbete på hemmaplan. I SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi samverkar ett 20-tal personer från olika kommuner och andra organisationer för att öka Sveriges kommuners förmåga att göra goda inköp av välfärdsteknik och andra digitala lösningar inom vård och omsorgssektorn.Anna-Maria är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 1

13:25
Vägledning välfärdsteknik 2.0 – att upphandla smart

Offentlig verksamhet står inför alltmer komplicerade upphandlingar för att kunna möta kundens och verksamheternas behov. I denna djungel av riktlinjer, hänvisningar och funktionskrav visar SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknik hur en smart upphandling ska gå till. Tidigare version av vägledningen är nu reviderad och publicerad, med ett utökat område: informationssäkerhet. Under 2019 arbetar beställarnätverket vidare med två nya områden: modell för att utvärdera användarcentrerade krav, praktiskt tillämpning samt att säkra leverans av upphandlad tjänst: ”Trygg Leverans”.