Anna-Maria Röstlund

Biträdande enhetschef
Nacka kommun

Anna- Maria Röstlund ansvarar för applikationsgruppen, för att utveckla förvaltningsmodellen samt är IT-nära objektsägare för kommunens stöd- och verksamhetssystem. Anna-Maria har en gedigen erfarenhet av webb, intranät, digitaliserings- och verksamhetsutveckling och har med stort fokus på kundnytta och användarupplevelse drivit projekt på tidigare arbetsplatser som H&M, Skanska och Familjebostäder.Anna-Maria är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
18 mars

09:55
Framtidens digitala medborgarservice i Nacka kommun – så mycket mer än bara videomöten
  • Så möjliggör vi bästa service till medborgarna genom att etablera mer effektiva arbetssätt genom digitalisering
  • Det digitala kundmötet – så arbetar vi för en medborgarservice som svarar upp mot morgondagens behov
  • Så bidrar robotisering och automatisering till kortare handläggningstider, snabbare service samt frigör tid till mer komplexa arbetsuppgifter