Anna McLaren

Senior projektledare och rådgivare
Natcase AB

Anna McLaren har många års erfarenhet inom lokalförsörjning och fastighetsbranschen. Hon har jobbat som lokalstrateg, konsult och nu senast som egen företagare inom lokalförsörjning. Anna brinner för effektivt nyttjande av resurser, smarta arbetssätt och välmående verksamheter i synk. Hon är en fena på kommunikation och har lett många organisationer genom förändringsprocesser samtidigt som hon skapat möjligheter till ändamålsenliga lokaler, glada användare och resurseffektiva byggnader. Idag driver Anna eget konsultbolag där hon hjälper såväl kommunala som privata bolag vid flytt- och lokalplanering, föreläsningar och strategier för lokalförsörjning.Anna är med som moderator på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022