Anna Nygren

Livsstilspedagog och föreläsare
Ung Livsstil

Anna Nygren är livsstilspedagog, föreläsare samt författare av böckerna ”Så funkar det! sömn, stress och lite annat” samt ”Hjärnskolan – inlärning, fokus, minne och motivation”. Hon har en bakgrund som lärare i både grund- och gymnasieskolan och är grundare av Ung Livsstil, en sajt som förmedlar kunskap om och verktyg för hållbar livsstil för barn och unga.Anna är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 1

11:00
Så skapar du en framgångsrik lärmiljö som främjar elevernas hälsa och utveckling
  • Så påverkar elevernas val av livsstil deras psykiska hälsa!
  • Hur kartlägga lärmiljön för att sätta in de rätta insatserna och undanröja hinder för bättre kunskapsutveckling?
  • Effektfulla metoder, förhållningssätt och arbetssätt i klassrummet som främjar elevernas hälsa

13:00
Så kan du organisera verksamheten för att skapa förutsättningar för ett välfungerande elevhälsoteam samt organisation som främjar elevhälsan
  • Konkreta verktyg och strukturer för hur du skapar samsyn, förankrar och utvecklar det hälsofrämjande arbetet inom hela verksamheten
  • Hur bygger du upp en organisationsstruktur för ett väl fungerande elevhälsoteam?
  • Hur samverkar vi tvärprofessionellt för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö?
  • Hur kan vi utvärdera och följa upp effekterna av elevhälsans arbete?