Anna Nygren

Livsstilspedagog
Ung Livsstil

Anna Nygren är livsstilspedagog, föreläsare samt författare av böckerna “Så funkar det! sömn, stress och lite annat” samt “Hjärnskolan – inlärning, fokus, minne och motivation”. Hon har en bakgrund som lärare i både grund- och gymnasieskolan och är grundare av Ung Livsstil, en sajt som förmedlar kunskap om och verktyg för hållbar livsstil för barn och unga.Anna är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 1

11:25
Samband och påverkan mellan medieanvändning och psykisk hälsa hos barn och unga – aktuell forskning och utveckling inom området
  • Så påverkar dagens livsstil och det digitala samhället ungas psykiska hälsa
  • Vilken problematik kan sociala medier bidra till hos barn och unga och hur kan man hantera de utmaningar som ökat medieanvändande skapar?
  • Så kan skolan arbeta hälsofrämjande och förebyggande med problematik som kan uppstå på grund av digitaliseringen för att främja barn och ungas hälsa