Anna-Sara Claeson

Dr. Yrkes och miljömedicin och docent i psykologi
Umeå Universitet

Anna-Sara Claeson Dr. Yrkes och miljömedicin och docent i psykologi på Institutionen för psykologi på Umeå universitet. Anna-Saras forskning rör främst kemisk exponering och dess koppling till byggnadsrelaterad ohälsa och kemisk intolerans. Forskningen är tvärvetenskaplig och i projekten inkluderas därför både individ- och miljöfaktorer.Anna-Sara är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 2

08:40
Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa samt byggnadsrelaterad ohälsa – orsaker och åtgärder
  • Vad säger den senaste forskningen om ospecificerad byggnadsrelaterad ohälsa samt byggnadsrelaterad ohälsa?
  • Vilka besvär kan man få av dålig inomhusmiljö och vilka samband finns det?
  • Hur kan vi förebygga upplevda brister kopplat till innemiljön och förbättra inneklimatet?