Anna Söyland

Jurist
Post- och telestyrelsen

Säkra och effektiva tjänster behövs för att öka tilliten till digitala transaktioner och betrodda tjänster enligt eIDAS-förordningen är centrala i digitaliseringsarbetet för att skapa en säker digital miljö. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet för betrodda tjänster vilket bland annat innebär att de tar emot incidentrapporter och granskar att reglerna i eIDAS-förordningen följs. Under denna föreläsning kommer du att få en guidning i vad som är viktigt att känna till kring eIDAS-förordningen för dig inom offentlig sektor och vart ni kan vända er för olika frågor. Björn Scharin har arbetat med e-legitimationer, e-underskrifter och betrodda tjänster i 20 år. Han var utredningssekreterare för utredningen Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen vid Statens offentliga utredningar och var också en av Statskontorets representanter i SAMSET-projektet. Anna Söyland är jurist på PTS och arbetar främst med EU-regleringar inom området säker kommunikation i digital infrastruktur (eIDAS, NIS).Anna är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
26 april

10:55
Senaste nytt inom elektroniska underskrifter – vad händer just nu och vad kan vi förvänta oss framöver?
  • eIDAS förordningen, krav och reglerade betrodda tjänster
  • Vad är skillnaden mellan betrodda tjänster och kvalificerade betrodda tjänster?
  • Vilka krav ställs på tillhandahållare av betrodda tjänster?
  • Validering av e-underskrifter – hur kan vi garantera äktheten i elektroniska dokument?
  • Hur granskas tillhandahållare och tjänster enligt eIDAS-förordningen och nationella kompletterande regler?