Anna Strömblad

Kommunikationsdirektör
Landstinget i Kalmar län

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Kalmar läns landsting, var en av åtta nominerade till det prestigefyllda priset Årets offentliga chef förra året. Hon har tidigare arbetat på centrala chefspositioner, bland annat på Linnéuniversitetet och Sveriges Radio. Tillgänglighet, nyfikenhet och mod är hennes signum och hon har beskrivits som en chef som arbetar med både hjärna, hjärta och hand på ett sätt som givit varje medarbetare de bästa förutsättningarna. Under denna föreläsning kommer Anna att öppenhjärtigt dela med sig av erfarenheter och lärdomar bakom det ledarskap som byggt upp en strategisk och värdeskapande kommunikationsenhet som starkt bidrar till organisationens välmående och framgång.Anna är med som talare på konferensen Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017
Dag 1

11:10
Så utvecklar du din roll som strategisk och värdeskapande kommunikatör
  • Vad krävs av dig för att få det förtroende och mandat som krävs för att leda en framgångsrik och kommunikativ organisation?
  • Så kan du arbeta strategiskt och värdeskapande med din kommunikation och koppla den till verksamhetens övergripande mål
  • Hur kan kommunikationsarbetet hjälpa till att driva verksamhets utveckling och vad är din roll i detta?
  • Konkreta metoder för att arbeta strukturerat, planerat och effektivt med kommunikation