Anna Swahn

Chef Relation och Kommunikation
Försvarsmakten

Anna är chef för en avdelning som bildades 2015 för att införa relationshantering som arbetssätt i Försvarsmakten. I detta ingår att säkerställa en genomtänkt kundresa och väg in i ett engagemang i Försvarsmakten. Relation & Kommunikation är Försvarsmaktens operativa marknadsavdelning som sköter alla kanaler kopplat till rekrytering. Anna har sin bas i marknadsföringsområdet med 15 års erfarenhet av både operativt och strategiskt marknadsföringsarbete, bland annat från flygbranschen. Christofer arbetar som yrkesinformatör för Försvarsmaktens rekryteringslinje och har en bakgrund som soldat och idrottare i Försvarsmaktens elitidrottssatsning (FM Elit). Rekryteringslinjen informerar och svarar på frågor från rekryteringsmålgrupper och övriga i samhället, i syfte att stödja Försvarsmaktens personalförsörjning. Rekryteringslinjen har också till uppgift att moderera Försvarsmaktens sociala medier samt medverka vid mässor, event och andra rekryteringsprojekt.Anna är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

11:35
Medborgardriven verksamhetsutveckling – så utvecklar och förvaltar du en tillgänglig medborgarservice för alla
  • Så skapar vi tillgänglighet genom att befinna oss där vår målgrupp befinner sig
  • Hur utvecklar vi vår kundtjänst utifrån mottagarens behov och villkor och skapar en inkluderande och representativ kommunikationsplattform som medborgarens själv kan identifiera sig med?
  • Så driver du medborgarutvecklingen framåt och bidrar till verklig samhällsnytta