Gunilla Fällman

Rådgivare
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Anna Swärd och Gunilla Fällmän är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten med uppdrag att arbeta för att alla barn, elever och vuxna ska få en tillgänglig och likvärdig utbildning i en trygg miljö. I det arbetet samverkar de med och stödjer de verksamheter att identifiera och undanröja hinder så att alla kan vara delaktiga i en tillgänglig och inkluderande lärmiljö. Anna och Gunilla har arbetat både nationellt och regionalt med verksamhetsutveckling för tillgängliga lärmiljöer med stöd av ”Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning”, ett verktyg för att systematisera värderingen av tillgänglighet i sin verksamhet. Fokus för deras arbete är att ta ett helhetsgrepp om lärsituationen där varje elev ska få förutsättning för lärande kopplat till den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Under föreläsningen visar de hur du kan använda ”Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning” som stöd i beställning och utformning av en skola.Gunilla är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

12:15
Tillgängliga och inkluderande skolbyggnader genom universiell design för lärande
  • Sveriges skolor måste erbjuda tillgängliga och inkluderande lärmiljöer – vad innebär det när man bygger en skola?
  • ”Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning” som stöd i byggprocessen
  • ”Universiell design för lärande” – ett ramverk som stöd för tillgängliga lärmiljöer där alla elever kan lära och utvecklas