Anna Thomsson

Handläggare
SKR

Anna Thomsson är handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under anförandet beskriver hon hur personer inom funktionshinderområdet upplever insatser och stöd och hur den framtida utvecklingen ser ut. Därtill nyheter på nationell kopplat till kompetensutmaningen inom LSS.Anna är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
25 maj

09:10
Framtidens LSS – utveckling, utmaningar och trender för en LSS i framkant
  •  Hur behöver LSS-verksamheten förändras över tid?
  • Hur hanterar vi utmaningarna såsom demografi, digitalisering och brist på kompetens?