Anna Waernborg

Ljusdesigner
ÅF Lighting

Anna Waernborg är en av Sveriges främsta och ledande ljusdesigners av publika miljöer och har en bakgrund som landskapsarkitekt. Hon arbetar både med uppdrag i tidiga skeden som omfattar program, strategier och ljus ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men också med konkreta ljusplanerings- och ljussättningsuppdrag av till exempel parker, gator, torg, fasader och broar. Uppdragen har gett erfarenhet inom områden som ljusgestaltning, trygghet, trafiksäkerhet, kulturhistoriska och arkitektoniska aspekter på materialval samt drift och underhållsfrågor. Anna är just nu aktuell med projektet ”Smart uppkopplad belysning”, som är ett pilotprojekt initierat av stadsledningskontoret i Stockholm.Anna är med som talare på konferensen Framtidens utomhusbelysning 2020
Dag 1

09:10
Så utvecklar du en framgångsrik ljusstrategi för utomhusbelysning i din kommun
  • Vad ska en bra ljusstrategi innehålla? Ta del av konkreta projektexempel
  • Teknikutvecklingen går snabbt – så här får du ljusstrategin att hålla över tid
  • Belysningsprojektet från vision till verklighet – hur ser processen ut?