Anna Wernberg

Lektor i matematikdidaktik
Malmö Universitet

Anna Wernberg är lektor inom matematik på lärarutbildningarna vid Malmö högskola. Hon har tidigare arbetat i Kristianstad och Borås. Annas forskningsintressen handlar om hur ”learning studies” kan användas i matematikklassrum i grundskolan. Anna är medförfattare till boken ”matematikdidaktik i förskolan” och tillsammans har de under flera år bedrivit forskning som fokuserar på förskolans matematik och olika aspekter av detta. De är verksamma inom förskollärarprogrammet och andra lärarprogram vid olika lärosäten i Sverige och Norge och de har också skrivit materialet till matematiklyftet för förskola och förskoleklass.Anna är med som talare på konferensen Matematiksvårigheter
Dag 1

13:10
Så skapar du de rätta förutsättningarna för matematisk förståelse hos de yngre eleverna för ökad måluppfyllelse
  • Så kan man förebygga framtida svårigheter inom matematik hos barn?
  • Så lägger du upp undervisningen för att främja lärande hos de yngre eleverna för att förhindra matematiksvårigheter längre fram
  • Så kan du främja barns utveckling och lärande i matematik – metoder, insatser och förhållningssätt