Anna Wirsén

Landskapsarkitekt inriktning miljöpsykologi
Funkia

Jimmy är delägare på Funkia och har i sin roll som landskapsarkitekt planerat och utformat flertalet utemiljöer på LSS-boenden, han kommer ge exempel från två av dessa. Anna Wirsén är landskapsarkitekt med en inriktning mot miljöpsykologi, hon kommer berätta mer om utemiljöns hälsofrämjande perspektiv. Inspireras av hur utemiljön kan användas för att stötta verksamheten samt ge en positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan hos brukaren. Så kan du skapa en fin plats för möten mellan brukare, anhöriga och personal.Jimmy är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 1

15:45
Hur du utformar en utemiljö som är stimulerande, trygg och utvecklande
  • Hur påverkas en person med funktionsnedsättning av utemiljöns utformning?
  • Så utvecklas utemiljön för att utevistelsen ska bli både lustfylld och rogivande samt skapar en hemkänsla
  • Att anpassa utemiljön beroende på boendeformer
  • Hur du kan möta olika individers behov när du utformar trädgården – inspiration, tips och idéer