Anne Lagerqvist

Projektledare
Kemikaliecentrum, Stockholm stad

Anne Lagerqvist är projektledare och miljöutredare och har disputerat inom toxikologi. Anne jobbar på Stockholms stads Kemikaliecentrum sedan drygt fem år tillbaka, med projekt kemikaliesmart förskola och skola, kemikaliekrav i upphandlingar, hållbar plastanvändning och internationella projekt på dessa teman.Anne är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan

15:15
Så skapar du en kemikaliesmart skol- och förskolemiljö
  • Vilka åtgärder kan verksamheterna göra för att bidra till en kemikaliesmart miljö?
  • Hur kan arbetet med att skapa en kemikaliesmart miljö inkluderas i verksamhetens egenkontroll?
  • Vilka åtgärdskrav kan ställas på verksamheterna?