Anne-Marie Andric

HR-chef
Husqvarna Group

I detta digitala bonusmaterial får du ta del av ett spännande samtal mellan Katarina Berg, Chief Human Resources Officer på Spotify och Anne-Marie Andric, HR-chef på Husqvarna Group.

I denna förinspelade video kommer du att få ta del av hur Spotify byggt upp sin starka företagskultur under snabb tillväxt och hur denna stöttar upp i tider av oförutsägbarhet. Anne-Marie brinner för kultur- och förändringsarbete och har de senaste 20 åren haft ledande HR positioner i internationella bolag såsom Sanofi, BD, Microsoft, Bisnode och iZettle.I detta samtal kommer du att få ta del av spännande erfarenheter kring hur man på bästa sätt kan leda kreativa processer globalt och digitalt på ett sätt som skapar trygghet, tillit och utrymme för innovation. Dessutom får du ta del av Katarina och Anne-Maries inspirerande idéer kring vad dagens ledare behöver göra för att gå i takt med en snabbt föränderlig omvärld och hur vi kan leda för framgång genom att utveckla ett nära samarbete mellan HR, ledning och affärsutveckling.Digitalt bonusmaterial på konferensen Det nya ledarskapet 2021

Att leda kreativa processer globalt och digitalt i en snabbt föränderlig omvärld
  • Vilka nya krav på ledarskap och organisation ställer dagens samtid?
  • Vad behöver dagens ledare göra för att börja gå i takt med en snabb omvärld?
  • Hur leder vi på ett sätt som skapar trygghet, tillit och utrymme för kreativitet?