Anne Thorngren

Presssekreterare
Rädda Barnen

Anne Thorngren har 13 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare, både som konsult på kommunikationsbyrå och som presskommunikatör på UD:s kommunikationsavdelning. Hon har framförallt arbetat med att sätta strategier och utföra operativa insatser inom medierelationer och övriga kommunikationsområdet för företag, organisationer och myndigheter. Carl Lagerqvist har lång bakgrund som ledarskribent och debattredaktör i svensk dagspress. Han har också varit pressekreterare åt dåvarande EU-minister Birgitta Ohlsson samt strategisk rådgivare åt Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin. I portföljen finns bland annat erfarenhet av strategiska presskontakter och krisoch riskhantering i kommunikativt utmanande situationer. Under denna föreläsning delar de med sig om hur Rädda Barnen skapar förtroende för sitt varumärke genom press- och mediehantering.Anne är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 2

13:05
Så arbetar rädda barnen i sin press- och mediehantering för att skapa förtroende för sitt varumärke
  • Så bygger du upp ett förtroendekapital både internt och externt genom god kommunikation
  • Hur hantera en varumärkeskris och hur kan man arbeta proaktivt i förberedande syfte?
  • Så kan du som ledare arbeta strategiskt och systematiskt för att utveckla en kommunikativ organisation som är rustad för framtidens medielandskap