Anneli Brattgård

Arkivarie
Ekerö kommun

Digitaliseringen är här för att stanna och den offentliga förvaltningen är mitt uppe i den omvandlingen. I övergången mot det digitala är det viktigt att tänka helhet för att digitaliseringen ska leda till ökad öppenhet, service och effektivitet. Rättssäkerheten och servicen gentemot medborgaren måste förbli av hög kvalitet. Anneli är arkivarie och Thomas är systemförvaltare på Ekerö kommun och föreläser om Ekerö kommun som en framtida digital myndighet och vägen dit. De delar med sig av erfarenheter kring vad som har utvecklats men också var de har fått backa kring för att det ska bli rätt.Anneli är med som talare på konferensen
Dag 1

09:10
Framtidens registratur och en hållbar digital informationshantering
  • Den offentliga förvaltningens digitalisering – en enklare, öppnare och effektivare förvaltning – vad betyder det för registraturen?
  • Vilka är hindren idag för en fullt utvecklad digitaliserad informationshantering och e-arkiv?
  • Hur tacklar du utmaningarna med digitalt förändringsarbete?
  • Övergången till en digitaliserad ärendeprocess – en omvälvande förändring som kräver ett gott förarbete
  • Registraturen i den digitala myndigheten – att utveckla hantverket kring diarieföring och anpassa till nya förutsättningar och regler