Anneli Frelin

Professor i didaktik
Högskolan i Gävle

Anneli och Jan leder forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer och är medgrundare till det europeiska forskningsnätverket DRAPES (Design, Research and Practice in Educational Spaces). Tidigare har de studerat innovativa lärmiljöer, trygga skolor, förändringsprocesser samt hållbara lärmiljöer, och även skolans demokratiuppdrag, elevers delaktighet och inflytande (Jan) samt lärares professionalitet och lärar-elevrelationer (Anneli).Anneli är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
15 november

11:05
Forskningsstudie om lärmiljöer – processerna från att skapa till att bebo en skola
  • Aktuell pedagogisk forskning med koppling till processerna från idé och förstudie till byggnation och verksamhet i drift
  • Samverkan mellan olika aktörer med olika slags kunskap – hur påverkar det kvaliteten på utbildningsmiljöerna?
  • Processen bakom planering av en god utbildningsmiljö – resultaten från forskningsstudie om lärmiljöer i två nybyggda skolor