Anneli Karlsson

Biträdande Rektor, Rösjöskolan
Sollentuna kommun

Kennet Fröjd har arbetat drygt 30 år med lärande och fysisk aktivitet samt med särskilt fokus på elever med olika funktionsvariationer. Anneli Karlsson är utbildad och erfaren tränare när det gäller tillämpad beteendeanalys och är specialiserad på elever med autism samt har även omfattande erfarenheter från grundsärskolan. Pär Andersson har mångårig erfarenhet bl.a. gällande att skapa förutsättningar i skolmiljön för elever med NPF och elever med utvecklingsstörning. På Rösjöskolan strävar de efter att skapa inkluderande lärmiljöer och det låter ju fint, men vilka ”redskap” finns att ta till och vad försöker de fylla sin ”verktygslåda” med? Rösjöskolans verktygslåda bygger på bemötande och förhållningssätt, kommunikation samt fysisk aktivitet/motorik. Under denna föreläsning får du ta del av Rösjöskolans kunskaper och erfarenheter för en skola där alla elever ska få chansen att lyckas.Anneli är med som talare på konferensen NPF I SKOLAN
Dag 1

13:30
Så utformar och applicerar vi anpassningar i lärmiljön och stödinsatser i undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar för att varenda elev skall få lyckas
  • Konkreta tips på hur du kan planera och strukturera lärandemiljö, lärandesituationer och anpassa ditt förhållningssätt
  • Strategier och praktiska rutiner som leder till en implementering av extra anpassningar – hur jobba med planering, utformning av material, utförande fram till bedömning?
  • Verktyg för att följa upp och utveckla lärandemiljön utifrån arbetet med stödinsatser