Anneli Lagerberg

Avdelningschef äldre och funktionshinder
Järfälla kommun

Anneli arbetar som avdelningschef inom områdena myndighetsutövning och utförare egen regi äldre- och funktionshinder. Anneli har lång erfarenhet av chefsuppdrag och strategiskt arbete inom funktionshinderområdet.Anneli är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
28 november

11:35
Så möter vi behovet av kvalitativa och brukaranpassade LSS-bostäder med strategisk mark-, bostads- och lokalplanering
  • Strategisk prognostisering och planering för att klara av det ökade behovet av attraktiva servicebostäder och gruppbostäder
  • Hur tar vi med oss osäkerheten som faktor när vi tar oss an utmaningen att bygga LSS-bostäder för olika målgrupper?
  • Hur möter man efterfrågan av varierat utbud för olika målgrupper inom LSS – Ett exempel på hur Järfälla har gjort för målgruppen äldre
  • Strategiska vägval i planeringen av LSS-bostäder – hur hittar du rätt balans mellan att äga och hyra samt mellan friliggande och integrerade bostäder?