Annemarie Hultberg

Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser
Institutet för stressmedicin, ISM

Hur påverkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt arbetsmiljö, självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse? Det är utgångspunkten för det interaktiva forskningsprojekt som Institutet för stressmedicin bedriver av en förändring som omfattar 2 900 medarbetare som med start 2018 successivt flyttat in i tre nya hus med aktivitetsbaserat arbetssätt. Under pandemin arbetade merparten hemma och ISM har även forskat kring hybrid- och distansarbete. Annemarie Hultberg, utvecklingsledare för hälsofrämjande arbetsplatser på ISM och koordinator i forskningsprojektet brinner för att överföra forskning till praktisk verklighet med det hälsofrämjande perspektivet som utgångspunkt.

Under denna föreläsning kommer Annemarie att presentera resultat från pågående forskning och reflektera kring den anpassning som nu sker på kontoren, utifrån nya förutsättningar med ökat inslag av distansarbete.Annemarie är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
18 oktober

10:10
Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen – en interaktiv forskningsstudie
  • Vad krävs för en framgångsrik planeringsprocess? – framgångsfaktorer och utmaningar när man planerar för aktivitetsbaserade kontor
  • Hur påverkar ett aktivitetsbaserat arbetssätt självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse?
  • Om avskildhet och samarbete i aktivitetsbaserade kontor med olika planlösningar – hur påverkar utformningen av det aktivitetsbaserade kontoret upplevelsen av möjlighet till fokus och samarbete?
  • Vilka utmaningar och möjligheter kan vi se med distans- och hybridarbete utifrån ett individ, grupp- och ledarskapsperspektiv?
  • Kunskapssammanställning kring aktuellt forskningsläge – konkreta tips och råd för att lyckas med övergången till aktivitetsbaserade arbetssätt