Annette Søby

Projektleder, Bryghuset, Svendborg demensby
Svendborg kommune, Danmark

Annette är leg. sjuksköterska och har varit chef för två olika vårdcentraler inom Svendborg kommun. Sedan 2016 har hon arbetat som projektledare på Bryghuset, Svendborg demensby. Annettes passion är att se till att de äldre inspireras och har tillgång till ett stort utbud av aktiviteter, fester och vardagssysslor att vara delaktiga i. Det handlar om att se den enskilda människan bakom sjukdom och beteende. Att ta reda på vad som är meningsfullt för individen och att därigenom stötta det friska hos individen. Annette berättar vad man har uppnått för äldre genom att fokusera på en rik miljö med stort utbud av sysslor och aktiviteter. Lärdomar för dig som utvecklar framtidens boendemiljöer för personer med demens, oavsett om syftet är att skapa en demensby eller en annan boendeform.Annette är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

15:40
Trivsel och meningsfull vardag för personer med demens genom rikt innehåll och varierande miljöer – inspiration från Danmark
  • Vad behöver personer med demenssjukdom för att de ska få en fortsatt hög livskvalitet trots flytten till ett demensboende?
  • Vad har vi dragit för lärdomar utifrån att bygga upp en demensby?
  • Att utforma en verksamhet och boendemiljö utifrån målsättningen att individens ska känna sig trygg, stimulerad och få en meningsfull vardag
  • Upplevelser, aktiviteter, fester och deltagande i vardagliga sysslor – så stöttar miljöer och lokaler verksamhetens arbete
  • Hur smart teknik kan öka tryggheten och tillgängligheten för personer med demenssjukdom
  • Lokaler och utemiljöer som öppnar upp för att möta individens unika behov och stötta det friska