Annica Blomsten

Socialdirektör
Norrtälje kommun

I Norrtälje har kommunen robotiserat ansökan till försörjningsstöd. Norrtälje börjar med att låta roboten räkna kronor och ören. Den ser över hur mycket utgifter, inkomster och annat en person har och bedömer sedan om han eller hon har rätt till försörjningsstöd. Vi vill flytta fokus från att räkna pengar, det kan roboten göra istället. Robotprojektet är fortfarande i sin linda och det är fortfarande så att de flesta av ansökningarna om försörjningsstöd sker med en människa involverad. Desto mer vi kan automatisera, desto bättre. Syftet är att frigöra tid för att jobba och stötta personer med att hitta arbeten, utbildning, arbetsmarknadsinsatser eller vad det kan tänkas vara. Nu tittar de på om även andra delar av verksamheten kan automatiseras.Annica är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 2

14:05
Smartare välfärd med robotisering av handläggning i Norrtälje
  • Hur ska vi hantera ett ökande behov av vård omsorg?
  • Hur har medborgarna tagit emot roboten?
  • Vilka medborgartjänster passar för robotisering?