Annica Nilsson

Kommunikationsutvecklare
Nyköpings kommun

Att cheferna är ditt främsta redskap för att nå ut med din kommunikation är ingen nyhet men att lyckas i praktiken i en stor och komplex organisation kräver sin insats. Det handlar om att ställa om en hel organisations invanda beteenden och synsätt på ledarskap och för att lyckas krävs ett närvarande och coachande stöd. Hur kan man effektivisera kommunikationsfunktionen för att frigöra den tid som krävs och vilka krav ställs på kommunikatörsrollen för att lyckas i rollen som coach och kommunikativ rådgivare? I Nyköping satsar man stort på att utveckla både kommunikationsfunktionen och kommunikatörsrollen för att skapa de allra bästa förutsättningarna för att effektivisera verksamheten, stärka samarbetet mellan verksamheter och säkerställa ett värdeskapande arbetssätt. Under denna föreläsning får du ta del av hur de arbetar för att få det kommunikativa ledar- och medarbetarskapet integrerat i verksamheten.Annika är med som talare på konferensen Strategisk kommunikation offentlig sektor 2017
Dag 1

13:00
Så utvecklar vi kommunikationsfunktionen för att få det kommunikativa ledar- och medarbetarskapet integrerat i hela verksamheten
  • Att sälja in nyttan och skapa efterfrågan på kommunikatörens expertis – hur ökar vi medvetenheten om var vår kunskap skapar mest värde?
  • Vad krävs för att arbeta strategiskt och systematiskt med att utveckla chefernas kommunikativa förmåga?
  • Hur säkerställer vi att vi förser cheferna med bra verktyg och metoder för att stötta kommunikativt ledarskap?
  • Hur kan du utveckla ditt förhållningssätt och din roll som coach och kommunikativ rådgivare?