Annica Rénud

Samordnande arkivarie
Transportstyrelsen

Annica Rénud har en lång erfarenhet som arkivarie och har arbetat i olika roller inom arkivverksamhet. På Transportstyrelsen arbetar hon idag med strategisk informationsförvaltning. Just nu innebär det att tydliggöra informationsansvaret, leda analysen kring några processer och delta i det tvärfunktionella Team personuppgifter. Annica ingår även i Transportstyrelsen interna eSam-grupp och bistår arbetet med öppna data.Annica är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
9 februari

13:30
Samarbete för strategisk informationsförvaltning
  • Så hittar du ett samarbete mellan juridik, säkerhet, arkiv, it, arkitektur och verksamhetsutveckling
  • Ett gemensamt sätt att tänka och arbeta genom informationsförvaltningens livscykel
  • Informationsägarens roll och ansvar
  • Vägen till ett målgruppsanpassat stöd av dataskyddsförordningens styrning