Annica Rénud

Arkivarie med samordningsansvar
Transportstyrelsen

Annica är arkivarie med samordningsansvar på Transportstyrelsen och har lett arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen. Under anförandet får du ta del av hur man har lagt upp rutinerna från inkommen handling till arkivering i enlighet med de nya reglerna. Hur registraturens arbetssätt och rutiner har förändrats.Annica är med som talare på konferensen
Dag 2

13:25
Dataskyddsförordningen – vad har övergången inneburit för registraturen?
  • Hur vi förberedde oss inför övergången till GDPR? Vad krävs för att upprätthålla detta efter att lagen har trätt i kraft?
  • Hur ser de nya rutinerna ut vad gäller exempelvis e-post?
  • Den nya lagen har inneburit nya arbetssätt och ett nytt förhållningssätt – så upplever registratorerna förändringen